C348: iPhone Programming

Deliberate Practice Makes Perfect

Announcements

  • Quiz for Problem 9 is now open.Submissions

No. Student ID Student Name Date/ Time
1 13026634 Insyirah bte Razali 1 Nov 2014 12:14
2 13058532 Mohd Yusri 1 Nov 2014 12:30
3 13045249 Samantha Fang 1 Nov 2014 16:15
4 13028084 Kwong Yu Hui 1 Nov 2014 16:28
5 13010782 Jonathan Ng 2 Nov 2014 12:10
6 13048317 DESMOND HO HOU CHUN 2 Nov 2014 15:50
7 13040418 Siti Jaslina 2 Nov 2014 16:48
8 13042117 Lee Tian Leng Vivian 2 Nov 2014 20:43
9 13047279 Demetrivs Lim Yi Xun 2 Nov 2014 21:10
10 13046476 Nurulhuda Bte Mohd Nasser 2 Nov 2014 21:59
11 13002252 Narahj 2 Nov 2014 22:24
12 13048399 Nurhakim Bin Nanari 2 Nov 2014 22:25
13 13018962 Pang Zhi Jian 2 Nov 2014 22:47
14 13059125 Sharon Ramesh 3 Nov 2014 09:28
15 13043063 Daniel Ng Hong Xun 3 Nov 2014 10:08
16 13049594 SARA LIM HUI MIN 3 Nov 2014 17:39
17 13060595 Nurfarhana 3 Nov 2014 19:00
18 13046761 Amirul Asyraf 3 Nov 2014 19:01
19 13047831 Fariz Fuhairah Bin Azman 3 Nov 2014 20:38
Announcements

  • Quiz for Problem 9 is now open.Submissions

No. Student ID Student Name Date/ Time
1 13028084 Kwong Yu Hui 8 Nov 2014 15:29
2 13059125 Sharon Ramesh 8 Nov 2014 20:30
3 13040418 Siti Jaslina 8 Nov 2014 22:45
4 13045249 Samantha Fang 9 Nov 2014 12:49
5 13048317 DESMOND HO HOU CHUN 9 Nov 2014 15:46
6 13058532 MohdYusri 9 Nov 2014 19:42
7 13046476 Nurulhuda Bte Mohd Nasser 9 Nov 2014 21:58
8 13048399 Nurhakim Bin Nanari 9 Nov 2014 22:04
9 13002252 narahj 10 Nov 2014 00:01
10 13024270 Hong Yang 10 Nov 2014 09:21
11 13046761 Amirul Asyraf 10 Nov 2014 21:32
12 13060595 Nur Farhana 10 Nov 2014 21:34
Announcements

  • Quiz for Problem 9 is now open.Submissions

No. Student ID Student Name Date/ Time
1 13045879 Eric Tan Hong Wei 14 Nov 2014 10:38
2 13045249 Samantha Fang 15 Nov 2014 15:29
3 13028084 Kwong Yu Hui 15 Nov 2014 23:06
4 13048399 Nurhakim Bin Nanari 16 Nov 2014 20:50
5 13046476 Nurulhuda Bte Mohd Nasser 16 Nov 2014 21:15
6 13040418 Siti Jaslina 16 Nov 2014 21:36
7 13048317 DESMOND HO HOU CHUN 17 Nov 2014 01:50
8 13042117 Vivian 17 Nov 2014 17:01
9 13043063 Daniel Ng Hong Xun 17 Nov 2014 17:12
10 13047279 Demetrivs Lim 17 Nov 2014 17:12
11 13060595 Nurfarhana 17 Nov 2014 23:34
Announcements

  • Quiz for Problem 9 is now open.Submissions

No. Student ID Student Name Date/ Time
1 13028084 Kwong Yu Hui 23 Nov 2014 00:11
2 13045249 Samantha Fang 23 Nov 2014 17:53
3 13048399 Nurhakim Bin Nanari 23 Nov 2014 21:17
4 13046476 Nurulhuda Bte Mohd Nasser 23 Nov 2014 21:38
5 13040418 Siti Jaslina 23 Nov 2014 21:50
6 13002252 narahj 23 Nov 2014 22:12
7 13042117 Vivian 24 Nov 2014 20:50
8 13043063 Daniel Ng Hong Xun 24 Nov 2014 21:12
9 13047279 Demetrivs Lim 24 Nov 2014 21:29
10 13047831 Fariz Fuhairah Bin Azman 24 Nov 2014 22:05
11 13060595 Nurfarhana 24 Nov 2014 22:28
12 13046761 Amirul Asyraf 24 Nov 2014 22:41
13 13059125 Sharon Ramesh 25 Nov 2014 19:18
14 541202.x Mark 9 Feb 2016 16:35
15 6903.xml JimmiXS 9 Aug 2016 17:59
Announcements

  • Quiz for Problem 9 is now open.Submissions

No. Student ID Student Name Date/ Time
1 13028084 Kwong Yu Hui 28 Nov 2014 22:19
2 13059125 Sharon Ramesh 29 Nov 2014 11:32
3 13045249 Samantha Fang 30 Nov 2014 12:44
4 13040418 Siti Jaslina 30 Nov 2014 23:01
5 13047179 Demetrivs 1 Dec 2014 15:30
6 13042117 Vivian 1 Dec 2014 15:31
7 13043063 Daniel Ng Hong Xun 1 Dec 2014 19:14
8 13048317 DESMOND HO HOU CHUN 2 Dec 2014 10:17
Announcements

  • Quiz for Problem 9 is now open.Submissions

No. Student ID Student Name Date/ Time
1 13025534 Insyirah 4 Dec 2014 18:54
2 13028084 Kwong Yu Hui 5 Dec 2014 21:40
3 13045879 Eric Tan Hong Wei 6 Dec 2014 18:21
4 13045249 Samantha Fang 7 Dec 2014 15:42
5 13040418 Siti Jaslina 7 Dec 2014 21:35
6 13047279 Demetrivs Lim 8 Dec 2014 13:05
7 13043063 Daniel Ng Hong Xun 8 Dec 2014 13:07
8 13042117 Vivian 8 Dec 2014 13:12
9 13048317 DESMOND HO HOU CHUN 8 Dec 2014 15:12
10 13046476 Nurulhuda Bte Mohd Nasser 8 Dec 2014 21:49
11 6642.xml GoldenTabs 9 Jan 2018 21:53
Announcements

  • Quiz for Problem 9 is now open.Submissions

No. Student ID Student Name Date/ Time
1 13046476 Nurulhuda Bte Mohd Nasser 8 Dec 2014 21:30
2 13059125 Sharon Ramesh 12 Dec 2014 12:45
3 13026634 Insyirah 12 Dec 2014 20:13
4 13028084 Kwong Yu Hui 13 Dec 2014 15:08
5 13045249 Samantha Fang 14 Dec 2014 17:29
6 13040418 Siti Jaslina 14 Dec 2014 22:33
7 13042117 Vivian 15 Dec 2014 15:51
8 13047279 Demetrivs LIm Yi Xun 15 Dec 2014 17:35
9 13043063 Daniel Ng Hong Xun 15 Dec 2014 19:41
10 13047831 Fariz Fuhairah Bin Azman 15 Dec 2014 21:10
11 13048399 Nurhakim Bin Nanari 15 Dec 2014 23:36
12 13048317 DESMOND HO HOU CHUN 16 Dec 2014 15:09
13 13060595 Nurfarhana 5 Jan 2015 21:57
14 13046761 Amirul Asyraf 5 Jan 2015 22:27
Announcements

  • Quiz for Problem 9 is now open.Submissions

No. Student ID Student Name Date/ Time
1 13007944 LEE WANYI 13 Jan 2015 20:05
2 13041293 Muhammad Raizat Bin Hasrin 14 Jan 2015 21:01
3 13026634 Insyirah 15 Jan 2015 21:45
4 13058532 Mohd Yusri 16 Jan 2015 21:56
5 13040418 Siti Jaslina 17 Jan 2015 22:32
6 13045249 Samantha Fang 17 Jan 2015 23:25
7 13048399 Nurhakim Bin Nanari 18 Jan 2015 12:10
8 13046476 Nurulhuda Bte Mohd Nasser 18 Jan 2015 12:34
9 13002252 narahj 19 Jan 2015 00:21
10 13059125 Sharon Ramesh 19 Jan 2015 09:45
11 13046761 Amirul Asyraf 19 Jan 2015 19:40
12 13060595 Nurfarhana 19 Jan 2015 19:40
13 41449.xm Bradley 25 Oct 2015 07:10
14 8521.xml Bradley 25 Oct 2015 07:10
15 115246.x Mark 2 Feb 2016 06:28
16 172048.x gordon 9 Feb 2016 18:45
17 339611.x Mark 12 May 2016 05:46
18 426198.x pkogkjimnd 4 Jul 2018 20:37
19 885381.x qlsmyv 4 Jul 2018 21:05
20 811730.x hcvnmsudf 4 Jul 2018 21:15
21 21213.xm shaielqmxg 4 Jul 2018 21:29
22 4558.xml xvcslqqcxgg 5 Jul 2018 01:57
23 86314.xm nkkqkopzvxb 5 Jul 2018 01:58
24 436910.x socsvzmbnc 5 Jul 2018 09:08
25 1248.xml cjtlsebhie 5 Jul 2018 09:45
26 74292.xm iwffkgpyilx 5 Jul 2018 18:44
27 244516.x dzubavr 5 Jul 2018 19:24
28 VWUDQvmW loukzpq 28 Jul 2018 06:58
29 mzmNvyif shlltd 4 Sep 2018 17:36
30 5415.xml rsrbforo 13 Sep 2018 02:57
31 ZMiPxNnk fzejvl 30 Sep 2018 20:12
32 644676.x qlmvtoa 21 Jan 2019 04:39
33 63659.xm bwlbinrod 21 Jan 2019 08:34
34 805149.x qhumoupff 21 Jan 2019 16:51
35 483240.x xmktzwjd 21 Jan 2019 16:51
36 6055.xml hmtorbloie 21 Jan 2019 16:51
37 317815.x qmnbzl 21 Jan 2019 20:07
38 9208.xml lddzhmz 21 Jan 2019 20:31
39 7466.xml gbxjmuwpxsb 21 Jan 2019 21:27
40 853854.x nopmjqg 21 Jan 2019 22:14
41 853720.x xzdcbngko 22 Jan 2019 05:59
Announcements

  • Quiz for Problem 9 is now open.

Start Problem 9Submissions

No. Student ID Student Name Date/ Time
1 13048399 Nurhakim Bin Nanari 25 Jan 2015 11:53
2 13045249 Samantha Fang 25 Jan 2015 15:26
3 13040418 Siti Jaslina 25 Jan 2015 20:08
4 13046476 Nurulhuda Bte Mohd Nasser 25 Jan 2015 21:00
5 13002252 narahj 25 Jan 2015 22:53
6 13059125 Sharon Ramesh 26 Jan 2015 09:38